Om Manis-h

Ägande
Manis-h är ett dansk-ägt företag med en kombination av många års erfarenhet och ung dynamik och initiativrikedom. Vi har bl.a.- sedan 1972- ägt och drivit ett ledande internationellt företag inom försäljning och tillverkning av barnmöbler. Vi har själv barn så vi känner till de olika behoven genom barndomen. Vi vet att små prinsessor blir stora flickor, och att små riddare växer och blir stora skolpojkar, som behöver ett skrivbord som ser "coolt" ut. När barn leker kan det mest otroliga situationer uppstå. Därför vill vi, genom vår många års erfarenhet, göra produkterna så säkra som möjligt, både genom att uppfylla lagstiftning men även genom att ta hänsyn till de impulsiva lekar som kan uppstå.

Corporate responsiblity
Vi har som företag och konsument ett stort ansvar för vår omgivning. Vi på Manis-h är mycket uppmärksamma på den gällande lagstiftningen anträffande säkerhet och material, men även angående miljön, så att vi kan skydda vår omgivning på bästa möjliga sätt

Gällande rekrytering av arbetskraft och underleverantörer har vi stort fokus på respekt för varje individ, i fråga om kultur, diskrimination och rätt att höra till fackförening. Barn- och tvångsarbete godkänner vi naturligtvis inte.

Affärsidé
Huvudmålet är att sälja, inköpa och tillverka möbler till barn och unga i åldern 3-14 år.

Möblerna består av modulära system som kan sättas ihop och byggas ut på flera olika sätt, och således hela tiden anpassas till aktuella behov.

Möblerna består av modulära system som kan sättas ihop och byggas ut på flera olika sätt, och således hela tiden anpassas till aktuella behov.


Vision
Manis-h vill erbjuda sänglösningar till barnkammaren - kompletterat av tillhörande accessoarer både till möblerna och själva rummet- till en bred målgrupp av 3-14 åringar.

Mission
Att kunna nå den breda målgruppen genom ett brett återförsäljningsnätverk med optimerade utställningar och varierande designs och teman.

Kärnvärderingar
Flexibilitet- inkluderande ett flexibelt sängssystem, flexibla kundlösningar och en flexibel arbetsplats

Etik & Moral- inkluderande produkt-, arbetsplats- och miljösäkerhet. Miljömedvetenhet i tanke och handling. Naturligt sunt förnuft.

Lång erfarenhet - Arbetet med målgruppen och motsvarande produkt sedan 1972. Kännedom av krav, produktionsmetoder och material för produkten. Kännedom av kundgrupper och distributionskanaler.